Så förvarar du eteriska oljor


Med några enkla råd kan eteriska oljor (utom citrusoljorna) förvaras i cirka två år.

Här följer fem bastips:

1. Förvara alltid oljorna i mörka flaskor (gärna med pipett/droppkork). Det förhindrar ljus och oxidering.

2. Förvara oljorna i kylen, förvara dem aldrig i direkt solljus.

3. Köp alltid små mängder; de kan bespara dig spill och dålig kvalitet.

4. Använd flaskor som har så kallad lufttäta skruvlock och öppna dem inte för ofta. För mycket oxidering förkortar livslängden på de eteriska oljorna avsevärt.

5. Kontrollera alla citrusoljor efter 3 månader och ersätt dem minst var 6:e månad.

Fakta om förvaring och hållbarhet.
Det är ingen hemlighet att eteriska oljor försämras med tiden. Beståndsdelarna oxideras, blir instabila och börjar lukta härsket. Men ju svalare de står och ju luft-tätare de förvaras desto längre hållbarhet har de. Hur länge de kan förvaras beror på förvaringstemperaturen: i kylen håller de flesta oljor sig i upp till två år, citrusoljor i ett år. I rumstemperatur håller sig de flesta oljor i upp till ett år, citrusoljor i sex månader.

Hållbarheten ska beräknas från första dagen då flaskan öppnas. Sätt en lapp med datumet på flaskan för att komma ihåg. Om du förvarar oljorna i kylen, så lägg dem i en lufttät låda så att dofterna inte sprider sig till mjölken eller mejeriprodukterna eller andra livsmedel som lätt suger upp dofter. Om de förvarar dem utanför kylen, är det extra viktigt att du håller flaskorna stängda samt förvarar dem på ett mörkt och svalt ställe. Använd inte eteriska oljor som passerat bäst för datum, kan orsaka allergier och irritationer.