Så använder du eteriska oljor

Det är viktigt att förstå att eteriska oljor är starkt koncentrerade kemiska ämnen och att de ska behandlas därefter – det vill säga med stor försiktighet. Var inte naiv när det gäller eteriska oljor och chansa aldrig med användning eller dosering.

Har du frågor av denna art så rekommenderar vi att du vänder dig till en diplomerad aromaterapeut.

Här följer vidare några av de vanligaste säkerhetsföreskrifterna för användning av eteriska oljor:

  • Använd enbart rena, outspädda oljor av hög kvalitet.
  • Använd aldrig koncentrerade eteriska oljor direkt på huden såvida detta inte har rekommenderats eller förskrivits av en läkare eller auktoriserad aromaterapeut.

  • Var extremt försikt med eteriska oljor och barn. En vanlig rekommendation är att bara använda Lavendel till barn under sju år.
  • Se till att oljor förvaras utom räckhåll för barn och skydda alltid dina ögon vid användandet.
  • Använd aldrig eteriska oljor som ersättning för läkemedel som din läkare har ordinerat.
  • Använd aldrig aromaoljor för invärtas bruk. Eteriska oljor ska alltså aldrig tas oralt.
  • Innan du använder en ny eterisk oljor bör du alltid göra ett hudtest. Detta är extremt viktigt då känslig hud kan få allergiska besvär av aromaoljor. Ett vedertaget sätt för att göra ett sådant hudtest är att späda ut en droppen olja, cirka 5 ml, i basolja. Massera därefter in droppen på armbågens insida och avvakta i ett dygn. För du några som helst allergiska reaktioner ska du inte använda oljan mer.

Trackbacks/Pingbacks

  1. Eteriska oljor « Ta hand om dig! - oktober 19, 2011

    […] Hur använder man eteriska oljor? Svar: Länk, länk. […]